Birima

{title: Birima}
{artist: Youssou Ndour}

[D]Maysa tende jodo yaa moom [E]liile (x3)

{soc}
{c: Refrain}
Hi woy biri[A]ma fumu yendu [D]ma yendu fa yendo naanee[E](x4)
{eoc}

Buri samba laobe yaa moom liile (x3)

Hi woy biri[A]ma fumu yendu [D]ma yendu fa yendo naanee[E](x4)

Damel maisa penda joor
Jooro jooro jooro jooro ho ho ho hoy
Sama waaji ken dula jam naani

{c: Refrain}

Mmmm mmm
Wooy tedi ngoné maarne be sambaa
Kuli baca senge ndat biran ngamoo
Ngoné maca nas mbay maca jeeri
Samba yaasimooooo dike mbay kuja dooooki
Yay borom mbaboor mi


{c: Refrain}

Dogo fal ak mawa joor kumba samba yaay jaloor
Dogo dogo, ho ho ho!
Aziz o mbay dogo xam nga yoon wee

{c: Refrain}

Maisa tendo jooro jooro a mari ngone sobel kayor niila
Woy birima fumu yendu ma yendu fa yendo naanee