Grand tomobil

{title: Grand tomobil}
{artist: Kali}


[Gm][D][Cm][D][Gm]
Mwen pa ni manman isi
mwen pa ni papa isi
Mwen pa ni manman isi
gran tomobil lé krazé mwen, chè

Mwen pa ni manman isi
mwen pa ni papa isi
Mwen pa ni manman isi
gran tomobil lé krazé mwen

Gran tomobil, ranvoyé l’oiseau ba mwen

I ni manman-y pou li swanié
Mwen menm Yaya asou kont-li, chè
Gran tomobil, ranvoyé l'oiseau ba mwen
I ni manman-y pou li swanié
Mwen menm Yaya asou kont-li

Tomobil ou two visiez
ranvoyé l’oiseau ba mwen
Ranvoyé’y dan bra manman-y
Ranvoyé li dan bra Yaya-y, chè

Tomobil ou two visiez
renvoyé l’oiseau ba mwen
Ranvoyé’y dan bra manman-y
ranvoyé li dan bra Yaya-y

Gran tomobil
I ni manman-y pou li swanié
Mwen menm Yaya asou kont-li, chè

Gran tomobil
I ni manman-y pou li swanié
Mwen menm Yaya asou kont-li

(scat)


(instruments)

Dépi Tomobil palé,
i ka palé di jé meb-li
Dé vié meb an tan lanpi
an vié fòsa lò krizokal, chè

Dépi Tomobil palé
i ka palé di jé meb-li
Dé vié meb an tan lanpi
an vié fòsa lò krizokal

Gran tomobil

I ni manman-y pou li swanié
Mwen menm Yaya asou kont-li, chè
Gran tomobil, ranvoyé l'oiseau ba mwen
I ni manman-y pou li swanié
Mwen menm Yaya asou kont-li