Hoi mai here iti

{title: Hoi mai here iti}
{artist: Eddie Lund}
{x_UGNG_category: Tahiti}[C]  [A713]  [Dm]  [Dm7]  [G]
[G]  [F]  [C]
[C]  [A713]   [A7]/[Dm]  [Dm7]  [G]  [G]  [C]

Na te atea aroha e
Ua mihi au ia oe

Mau te here i roto ia u
Hoihoi mai here iti

[F] [G] [C] [C]

[D] [D] [G] [G713]

Atira noa atura hoi
Te imi noa vau ia oe