Kazet

{title: Kazet}
{artist: Mahlathini and the Mahotella Queens}

[G]---- / [C]----

Hayi ku hluvukile ka hina n'wino
Ayi ku hluvukile ka gaza n'wino
{comment: Aha-ha-ha, ha-ha-ha he weno ku hluvukile ka zet}
Ayi nga langutani sweswi kuna ti bazi
{comment: Aha-ha-ha, ha-ha-ha he weno ku hluvukile ka zet}
A hi tsakeni ku na switimela
{comment: Aha-ha-ha, ha-ha-ha he weno ku hluvukile ka zet}
Eh hi hluvukile ku na ti bazi
Eh tsakani we magaza

{comment: Aha-ha-ha, ha-ha-ha he weno ku hluvukile ka zet}
Ayi ku hluvukile ka hina n'wino
Africa
Ukujabula kwakho
Kushukuma zonk'izizwe
Ay, ukugiya kwakho
Kujabulisa zonk'izintaba
Giya aw woza
Giya woza
Yawuz'umoya eshe woza
Giya woza (Aha-ha-ha)
Giya woza, yawuz'umoya (Ha-ha-ha he weno ku hluvukile ka zet)
Giya woza
This is our kind of rhythm in Africa
We send our messages through music
Is our tradition in Africa
This is our kind of rhythm in Africa
We send our messages through music
Is our tradition in Africa
Come on, come on, let's sing together now
Aha-ha-ha, ha-ha-ha he weno ku hluvukile ka zet
Aha-ha-ha, ha-ha-ha he weno ku hluvukile ka zet
Eeh, eeh, eeh, eeh, eeh, eeh, eeh, eeh
(Oh yes) Is nice
(Oh yes) So nice
Eeh, eeh, eeh, eeh
(Oh yes) Do it again
(Oh yes) Is so sweet
Eeh, eeh, eeh, eeh
(Oh yes) Kwa nandika
(Oh yes) Is nice, nice
Aha-ha-ha, ha-ha-ha he weno ku hluvukile ka zet
Hayi ku hluvukile ka hina n'wina
Aha-ha-ha, ha-ha-ha he weno ku hluvukile ka zet
Ayi nga langutani sweswi kuna ti bazi
Aha-ha-ha, ha-ha-ha he weno ku hluvukile ka zet
Se tsakani we magaza
Aha-ha-ha, ha-ha-ha he weno ku hluvukile ka zet