Malaika

{title: Malaika}
{artist: Fadhili William}
{x_UGNG_category: Afrique}


{Comment: Intro}
[C]  [G7]  [C]  [G7]  [C]  [G7]


{Comment: Couplet 1}
Ma[C]laika,[G7] nakupenda ma[C]laika,[G7]
Ma[C]laika,[G7] nakupenda ma[C]laika,


{Comment: Pont}                        
[C7]Ningekuoa, mali we[F], ningekuoa da[G7]da

{Comment: Refrain}
[G7]Nashindwa na mali [C]sina, we, [G7]ningekuoa Ma[C]laika,[G7]
[G7]Nashindwa na mali [C]sina, we, [G7]ningekuoa Ma[C]laika,[G7]


{Comment: Couplet 2}
[C]Pesa [G7]zasumbua ro[C]ho yangu,[G7]
[C]Pesa [G7]zasumbua ro[C]ho yangu,

{Comment: Pont}
[C7]Nami nifanye[F]je, kijana mwenzi[G7]o,

{Comment: Refrain}
[G7]Nashindwa na mali [C]sina, we, [G7]ningekuoa Ma[C]laika,[G7]
[G7]Nashindwa na mali [C]sina, we, [G7]ningekuoa Ma[C]laika,[G7]


{Comment: Couplet 3}                
[C]Kidege, [G7]hukuwaza [C]kidege,[G7]
[C]Kidege, [G7]hukuwaza [C]kidege,

{Comment: Pont}
[C7]Nami nifanye[F]je, kijana mwenzi[G7]o,

{Comment: Refrain}
[G7]Nashindwa na mali [C]sina, we, [G7]ningekuoa Ma[C]laika,[G7]
[G7]Nashindwa na mali [C]sina, we, [G7]ningekuoa Ma[C]laika,[G7]


{Comment: Couplet 4}
Ma[C]laika,[G7] nakupenda ma[C]laika,[G7]
Ma[C]laika,[G7] nakupenda ma[C]laika,

{Comment: Pont}
[C7]Nami nifanye[F]je, kijana mwenzi[G7]o,

{Comment: Refrain}
[G7]Nashindwa na mali [C]sina, we, [G7]ningekuoa Ma[C]laika,[G7]
[G7]Nashindwa na mali [C]sina, we, [G7]ningekuoa Ma[C]laika,[G7]