Tam tam

{title: Tam tam}
{artist: Sally Nyolo}
{x_UGNG_category: Afrique}


Em
O nne tegue sì, ma tegue yop
Onne tegue minga, ma tegue nyòm
Onne tegue madjang, ma tegue mdòm
Manitam bia nying ni ane djuk bia yene
----
Ngoneiba naa ma tegue mòt
Ngone ila kiri wo tegue ndòm
Issiki naaaa bia djing ki djom
Manitam bia nying ni ane djuk bia yene
----

Tam tam a mote, tam za bike
Tamtam ma tongue, tam za bike tam
Tamtam a mote, tam za bike
Manitam bia nying ni ane djuk bia yene
----

Onne tegue sì, ma tegue yop
Onne tegue minga, ma tegue nyòm
Onne tegue madjang, ma tegue mdòm
Manitam bia nying ni ane djuk bia yene
----

Ngoneiba naa ma tegue mòt
Ngoneila kiri wo tegue ndòm
Issikinaaaa bia djing ki djom
Manitam bia nying ni ane djuk bia yene
----

Iyo a mone ma dzo néé, nzarimo minsem lìmò tele tchangua é
Ayooa madjang ma tchangué mor ezing a nga so vana a dzing ma éé!
Emone mòt, a borgue ma ne yia
Matereye mone dzom bia besse ma ki za éé?
Temone mòt, a kar ma ne za’a
Metereye mone nsisim ma some valé
----

Onne tegue sì, ma tegue yop
Onne tegue minga, ma tegue nyòm
Onne tegue madjang, ma tegue mdòm
Manitam bia nying ni ane djuk bia yene
----

Ngoneiba naa ma tegue mòt
Ngoneila kiri wo tegue ndòm Issiki naaaa bia djing ki djom
Manitam bia nying ni ane djuk bia yene