Zouk la se sel medikaman nou ni

{title: Zouk la se sel medikaman nou ni}
{artist: Kassav}
{x_UGNG_category: Zouk}
{key: B}


G        F       C        F
///   //    ///  //
Kijan zot fé 
M'pa ka konpran'n 
Zot ka viv' kon si 
Pa ni pwoblém' 

Poutan zot sav' 
Lavi la réd 
Kijan zot fé 
Pou pé sa kenbé 

Zouk la sé sel médikaman nou ni sa kon sa x2 

M'pa té konnet 
Sécré lasa 
Ban mwen plan la 
P'mwen pé sa konpran'n 

Ban mwen plan la 
M'poko sézi'i 
Si janmé on jou 
Mwen tonbé malad 

Zouk la sé sel médikaman nou ni  sa kon sa x4 

Si sé sa mwen an nou zouké 

Mi'i kon sa ... Mi'i kon sa ... 
Zouk la sé sel médikaman nou ni sa kon sa x4 

An malad x6